Ellaisms SF-C c27-34 [#9420239248106]

Ellaisms SF-C c27-34 4 f
Typ:
Icy body Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
2 224 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Overstear
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0008
Hvězdný rádius:
833 km

Povrchová teplota:
81 K

Gravitace:
0,05 G

Složení:
82,62% Ice
15,83% Rock
1,55% Metal
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
48,1 d
Úhel zakřivení:
0,01 au
Výstřednost dráhy:
0,0092
Sklon dráhy:
0,16°
Periapsida:
108,74°
Rychlost rotace:
48,1 d (gravitační harmonie)
Axiální náklon:
0,2980 °

Materiály:
S (27,5%) C (23,1%) P (14,8%) Fe (12,3%) Ni (9,3%) Se (4,3%) Ge (3,5%) V (3,0%) Sn (0,7%) Y (0,7%) W (0,7%)