Striechooe OM-W b34-0 [#665316454697]

Striechooe OM-W b34-0 7 f
Typ:
Icy body Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
1 284 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0013
Hvězdný rádius:
969 km

Povrchová teplota:
49 K

Gravitace:
0,06 G

Složení:
82,55% Ice
15,90% Rock
1,55% Metal
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
44,5 d
Úhel zakřivení:
0,02 au
Výstřednost dráhy:
0,0267
Sklon dráhy:
-4,70°
Periapsida:
195,78°
Rychlost rotace:
44,5 d (gravitační harmonie)
Axiální náklon:
0,1258 °

Materiály:
S (26,5%) C (22,3%) P (14,3%) Fe (11,9%) Ni (9,0%) Cr (5,3%) Mn (4,9%) Ge (3,4%) Te (0,9%) Nb (0,8%) Mo (0,8%)