Blaea Brou CN-B d13-0 [#15577669491]

Blaea Brou CN-B d13-0 6
Typ:
Water giant
Vzdálenost k cíli:
3 164 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
606 CR

Hmotností Země:
19,1397
Hvězdný rádius:
16 280 km

Povrchová teplota:
217 K
Tlak na povrchu:
4 691 258,32984950 atmosfér

Gravitace:
2,94 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Složení atmosféry:
98,41% Water
0,53% Ammonia
0,53% Methane

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
403,0 d
Úhel zakřivení:
0,35 au
Výstřednost dráhy:
0,1062
Sklon dráhy:
2,00°
Periapsida:
267,64°
Rychlost rotace:
0,5 d
Axiální náklon:
-0,3160 °