Procyon [#800751356267]

Procyon B
Typ:
White Dwarf (DQ) Star
Vzdálenost k cíli:
7 917 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
14 184 CR

Stáří:
7 736 million years
Svítivost:
VII

Hmotnosti Slunce:
0,5977
Hvězdný radius:
0,0123

Povrchová teplota:
21 283 K


Absolutní velikost:
8,7107
Oběžná doba:
16 463,6 d
Úhel zakřivení:
11,26 au
Výstřednost dráhy:
0,4070
Sklon dráhy:
-26,70°
Periapsida:
279,10°
Rychlost rotace:
0,6 d
Axiální náklon:
0,0429 °
Procyon B A Belt
Class:
Rocky

Mass:
129 790 000 000 000 Mt

Inner radius:
14 065 km
Outer radius:
2 032 600 km