Eol Prou PR-Z b18-1 [#2739516949665]

Eol Prou PR-Z b18-1 1
Typ:
High metal content world
Vzdálenost k cíli:
7 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
jaroslav
Předpokládaná hodnota:
17 132 CR

Hmotností Země:
4,8027
Hvězdný rádius:
9 508 km

Povrchová teplota:
3 386 K
Tlak na povrchu:
3 640,82814705 atmosfér

Gravitace:
2,16 G

Složení:
67,09% Rock
32,91% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
Hot thick Carbon dioxide-rich
Složení atmosféry:
82,42% Silicates
17,40% Carbon dioxide
0,17% Sulphur dioxide

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
0,9 d
Úhel zakřivení:
0,01 au
Výstřednost dráhy:
0,0000
Sklon dráhy:
0,00°
Periapsida:
277,82°
Rychlost rotace:
0,8 d
Axiální náklon:
-0,5160 °