Eol Prou PR-Z b18-1 [#2739516949665]

Eol Prou PR-Z b18-1 4 b
Typ:
Icy body
Vzdálenost k cíli:
1 401 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
jaroslav
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0023
Hvězdný rádius:
1 168 km

Povrchová teplota:
104 K
Tlak na povrchu:
0,23085498 atmosfér

Gravitace:
0,07 G

Složení:
82,00% Ice
16,37% Rock
1,63% Metal
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Methane
Složení atmosféry:
100,00% Methane

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
7,7 d
Úhel zakřivení:
0,01 au
Výstřednost dráhy:
0,0012
Sklon dráhy:
0,00°
Periapsida:
275,79°
Rychlost rotace:
-7,7 d
Axiální náklon:
-1,6018 °