HIP 56416 [#680096768953]

HIP 56416 C 3
Typ:
Icy body
Vzdálenost k cíli:
202 191 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
BoxierTumple
First mapped for EDSM by:
BoxierTumple
Předpokládaná hodnota:
534 CR
Efficiency target:
9

Hmotností Země:
4,9719
Hvězdný rádius:
12 339 km

Povrchová teplota:
474 K
Tlak na povrchu:
21 006,15737478 atmosfér

Gravitace:
1,33 G

Složení:
68,43% Ice
21,12% Rock
10,45% Metal
Vulkanismus:
Major Water Geysers
Atmosféra:
Thick Methane-rich
Složení atmosféry:
33,22% Ammonia
33,22% Methane
33,22% Nitrogen

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
320,3 d
Úhel zakřivení:
0,43 au
Výstřednost dráhy:
0,0000
Sklon dráhy:
0,01°
Periapsida:
181,64°
Rychlost rotace:
4,8 d
Axiální náklon:
0,1984 °