HD 6325 [#86668022666]

HD 6325 B 3
Typ:
Rocky Ice world
Vzdálenost k cíli:
274 211 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,7059
Hvězdný rádius:
6 513 km

Povrchová teplota:
94 K
Tlak na povrchu:
2,75715674 atmosfér

Gravitace:
0,68 G

Složení:
45,77% Ice
36,53% Rock
17,70% Metal
Vulkanismus:
Water Magma
Atmosféra:
Argon-rich
Složení atmosféry:
95,54% Nitrogen
4,31% Argon
0,13% Neon

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
843,2 d
Úhel zakřivení:
1,08 au
Výstřednost dráhy:
0,0012
Sklon dráhy:
0,02°
Periapsida:
118,77°
Rychlost rotace:
0,7 d
Axiální náklon:
0,0471 °