HD 6325 [#86668022666]

HD 6325 A 5 a
Typ:
Rocky body Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
4 388 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0164
Hvězdný rádius:
1 747 km

Povrchová teplota:
350 K

Gravitace:
0,22 G

Složení:
86,21% Rock
13,79% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
929,0 d
Úhel zakřivení:
0,03 au
Výstřednost dráhy:
0,0000
Sklon dráhy:
-56,24°
Periapsida:
305,81°
Rychlost rotace:
1,8 d
Axiální náklon:
0,4692 °

Materiály:
Fe (20,3%) S (18,3%) C (15,4%) Ni (15,3%) P (9,8%) Cr (9,1%) V (5,0%) Se (2,9%) Nb (1,4%) Mo (1,3%) Y (1,2%)