HD 120 [#86332281866]

HD 120 B
Typ:
M (Red dwarf) Star Lze čerpat palivo
Vzdálenost k cíli:
5 954 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
1 206 CR

Stáří:
10 786 million years
Celá spektrální třída:
M6 Va
Svítivost:
Va

Hmotnosti Slunce:
0,3047
Hvězdný radius:
0,4796

Povrchová teplota:
2 550 K


Absolutní velikost:
9,9792
Oběžná doba:
296,3 d
Úhel zakřivení:
0,21 au
Výstřednost dráhy:
0,0981
Sklon dráhy:
-1,05°
Periapsida:
129,25°
Rychlost rotace:
1,8 d
Axiální náklon:
0,0000 °