HD 213221 [#677653129577]

HD 213221 AB 1
Typ:
Gas giant with water-based life
Vzdálenost k cíli:
11 722 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
628 CR

Hmotností Země:
27,1035
Hvězdný rádius:
23 349 km

Povrchová teplota:
230 K

Gravitace:
2,02 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Složení atmosféry:
73,47% Hydrogen
26,50% Helium

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
69 033,4 d
Úhel zakřivení:
25,00 au
Výstřednost dráhy:
0,1547
Sklon dráhy:
-151,97°
Periapsida:
115,82°
Rychlost rotace:
0,9 d
Axiální náklon:
0,1944 °