Outotch RO-Z d13-39 [#1350926600443]

Outotch RO-Z d13-39 B 5 c
Typ:
Gas giant with water-based life
Vzdálenost k cíli:
424 371 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
505 CR

Hmotností Země:
2,5903
Hvězdný rádius:
19 002 km

Povrchová teplota:
150 K

Gravitace:
0,29 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Složení atmosféry:
73,37% Hydrogen
26,59% Helium

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
0,9 d
Úhel zakřivení:
0,00 au
Výstřednost dráhy:
0,1719
Sklon dráhy:
-3,13°
Periapsida:
219,28°
Rychlost rotace:
7,0 d
Axiální náklon:
-0,0335 °