HIP 79642 [#84926239666]

HIP 79642 6
Typ:
High metal content world
Vzdálenost k cíli:
1 584 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
17 005 CR

Hmotností Země:
4,4101
Hvězdný rádius:
9 305 km

Povrchová teplota:
1 426 K
Tlak na povrchu:
732,08420429 atmosfér

Gravitace:
2,07 G

Složení:
67,52% Rock
32,48% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
Hot thick Carbon dioxide
Složení atmosféry:
80,10% Carbon dioxide
16,43% Water
2,67% Nitrogen

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
2 614,3 d
Úhel zakřivení:
3,18 au
Výstřednost dráhy:
0,0036
Sklon dráhy:
-0,03°
Periapsida:
99,97°
Rychlost rotace:
1,7 d
Axiální náklon:
-0,3737 °