HIP 79642 [#84926239666]

HIP 79642 3
Typ:
High metal content world Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
421 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
14 467 CR

Hmotností Země:
0,5305
Hvězdný rádius:
5 031 km

Povrchová teplota:
619 K

Gravitace:
0,85 G

Složení:
67,73% Rock
32,27% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
41,1 d
Úhel zakřivení:
0,00 au
Výstřednost dráhy:
0,0233
Sklon dráhy:
-6,39°
Periapsida:
334,17°
Rychlost rotace:
57,9 d
Axiální náklon:
0,4374 °

Materiály:
Fe (22,3%) Ni (16,9%) S (16,1%) C (13,5%) Mn (9,2%) P (8,7%) V (5,5%) Ge (4,7%) W (1,2%) Sb (1,0%) Hg (1,0%)