Hypao Brai KW-V b5-2 [#4862576319537]

Hypao Brai KW-V b5-2 1 a
Typ:
Rocky body Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
7 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0000
Hvězdný rádius:
182 km

Povrchová teplota:
921 K

Gravitace:
0,02 G

Složení:
91,05% Rock
8,95% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
0,1 d
Úhel zakřivení:
0,00 au
Výstřednost dráhy:
0,0003
Sklon dráhy:
-0,02°
Periapsida:
126,70°
Rychlost rotace:
4,6 d
Axiální náklon:
-0,2098 °

Materiály:
Fe (19,5%) S (19,1%) C (16,0%) Ni (14,7%) P (10,3%) Cr (8,8%) Ge (5,6%) Zr (2,3%) Te (1,5%) Mo (1,3%) W (1,1%)