Dryaa Pri TK-K c10-1486 [#408553361384282]

Dryaa Pri TK-K c10-1486 B 1
Typ:
Ammonia world
Vzdálenost k cíli:
439 355 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
141 689 CR

Hmotností Země:
0,3616
Hvězdný rádius:
4 466 km

Povrchová teplota:
409 K
Tlak na povrchu:
84,53744880 atmosfér

Gravitace:
0,74 G

Složení:
67,31% Rock
32,69% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thick Ammonia and Oxygen
Složení atmosféry:
98,57% Carbon dioxide
1,07% Sulphur dioxide
0,17% Oxygen

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
513,5 d
Úhel zakřivení:
1,07 au
Výstřednost dráhy:
0,0021
Sklon dráhy:
0,00°
Periapsida:
241,47°
Rychlost rotace:
1,3 d
Axiální náklon:
0,4651 °