Blua Eaec ZJ-D c1-72 [#19863653162506]

Blua Eaec ZJ-D c1-72 A 9 c
Typ:
Icy body
Vzdálenost k cíli:
3 292 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
O-O-O
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0006
Hvězdný rádius:
748 km

Povrchová teplota:
104 K
Tlak na povrchu:
0,09290340 atmosfér

Gravitace:
0,04 G

Složení:
82,42% Ice
15,98% Rock
1,60% Metal
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Methane
Složení atmosféry:
100,00% Methane

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
9,1 d
Úhel zakřivení:
0,00 au
Výstřednost dráhy:
0,1557
Sklon dráhy:
-9,56°
Periapsida:
260,36°
Rychlost rotace:
12,3 d (gravitační harmonie)
Axiální náklon:
0,1652 °