Kaurt [#5306734154458]

Kaurt 1
Typ:
Water world
Vzdálenost k cíli:
407 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
golgotogo
First mapped for EDSM by:
golgotogo
Předpokládaná hodnota:
241 122 CR
Efficiency target:
6

Hmotností Země:
0,0687
Hvězdný rádius:
2 641 km

Povrchová teplota:
267 K
Tlak na povrchu:
1,93539477 atmosfér

Gravitace:
0,40 G

Složení:
67,16% Rock
32,84% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Nitrogen
Složení atmosféry:
91,13% Nitrogen
8,68% Oxygen
0,14% Water

Stav teraformace:
Terraforming

Oběžná doba:
38,1 d
Úhel zakřivení:
0,00 au
Výstřednost dráhy:
0,0951
Sklon dráhy:
-0,51°
Periapsida:
22,04°
Rychlost rotace:
69,4 d (gravitační harmonie)
Axiální náklon:
-0,4451 °