Aucopp UF-Y c17-31 [#8602718770330]

Aucopp UF-Y c17-31 4 a
Typ:
Icy body
Vzdálenost k cíli:
4 021 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Corwyn Starcatcher
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0032
Hvězdný rádius:
1 291 km

Povrchová teplota:
192 K
Tlak na povrchu:
28,35500370 atmosfér

Gravitace:
0,08 G

Složení:
82,29% Ice
16,11% Rock
1,60% Metal
Vulkanismus:
Minor Carbon Dioxide Geysers
Atmosféra:
Thick Methane
Složení atmosféry:
100,00% Methane

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
3,2 d
Úhel zakřivení:
0,00 au
Výstřednost dráhy:
0,0000
Sklon dráhy:
0,01°
Periapsida:
231,27°
Rychlost rotace:
3,2 d
Axiální náklon:
-0,8254 °