Dryi Phyloi IR-V e2-273 [#1173929175644]

Dryi Phyloi IR-V e2-273 3
Typ:
T Tauri Star
Vzdálenost k cíli:
1 497 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Bismofunyuns
Předpokládaná hodnota:
1 200 CR

Stáří:
178 million years
Celá spektrální třída:
TTS2 VI
Svítivost:
VI

Hmotnosti Slunce:
0,0273
Hvězdný radius:
0,1116

Povrchová teplota:
532 K


Absolutní velikost:
19,9534
Oběžná doba:
73,0 d
Úhel zakřivení:
0,00 au
Výstřednost dráhy:
0,0517
Sklon dráhy:
-8,11°
Periapsida:
195,46°
Rychlost rotace:
0,8 d
Axiální náklon:
-0,1575 °