Drojia GB-T a44-1 [#23137525454200]

Drojia GB-T a44-1 1
Typ:
Icy body Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
503 ls

Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,2248
Hvězdný rádius:
4 909 km

Povrchová teplota:
20 K
Tlak na povrchu:
0,00016920 atmosfér

Gravitace:
0,38 G

Složení:
68,47% Ice
21,03% Rock
10,50% Metal
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
1 477,3 d
Úhel zakřivení:
1,01 au
Výstřednost dráhy:
0,0001
Sklon dráhy:
0,02°
Periapsida:
154,25°
Rychlost rotace:
0,5 d
Axiální náklon:
0,2501 °

Materiály:
S (22,8%) C (19,2%) Fe (15,9%) P (12,3%) Ni (12,1%) Mn (6,6%) Zn (4,3%) V (3,9%) Cd (1,2%) W (0,9%) Te (0,9%)