Scheau Blao AA-A h408 [#3425336679]

Scheau Blao AA-A h408 12
Typ:
Water giant
Vzdálenost k cíli:
3 024 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
1 073 CR

Hmotností Země:
1 961,9286
Hvězdný rádius:
20 298 km

Povrchová teplota:
856 K
Tlak na povrchu:
29 501 937 490,68000031 atmosfér

Gravitace:
193,71 G

Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere
Složení atmosféry:
93,42% Water
5,02% Carbon dioxide
0,50% Ammonia

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
63,4 d
Úhel zakřivení:
0,25 au
Výstřednost dráhy:
0,0475
Sklon dráhy:
-5,31°
Periapsida:
207,15°
Rychlost rotace:
3,0 d
Axiální náklon:
0,6389 °