2MASS J05344441-0526061 [#282153982829553]

2MASS J05344441-0526061 A
Typ:
M (Red dwarf) Star Lze čerpat palivo
Vzdálenost k cíli:
0 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Gurn
Předpokládaná hodnota:
1 207 CR

Stáří:
5 778 million years
Celá spektrální třída:
M2 V
Svítivost:
V

Hmotnosti Slunce:
0,3945
Hvězdný radius:
0,5638

Povrchová teplota:
3 228 K


Absolutní velikost:
8,6024
Oběžná doba:
25 010,4 d
Úhel zakřivení:
5,93 au
Výstřednost dráhy:
0,0220
Sklon dráhy:
25,03°
Periapsida:
137,57°
Rychlost rotace:
2,3 d
2MASS J05344441-0526061 A A Belt
Class:
Rocky

Mass:
88 577 000 000 000 Mt

Inner radius:
646 950 km
Outer radius:
1 857 400 km
2MASS J05344441-0526061 A B Belt
Class:
Rocky

Mass:
1 392 900 000 000 000 Mt

Inner radius:
2 599 300 km
Outer radius:
255 250 000 km