2MASS J05344441-0526061 [#282153982829553]

2MASS J05344441-0526061 B 1
Typ:
High metal content world Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
7 311 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
reel41
First mapped for EDSM by:
Předpokládaná hodnota:
12 453 CR
Efficiency target:
4

Hmotností Země:
0,0353
Hvězdný rádius:
2 131 km

Povrchová teplota:
168 K
Tlak na povrchu:
0,00480758 atmosfér

Gravitace:
0,32 G

Složení:
67,22% Rock
32,78% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Ammonia
Složení atmosféry:
94,24% Ammonia
5,76% Sulphur dioxide

Oběžná doba:
104,4 d
Úhel zakřivení:
0,28 au
Výstřednost dráhy:
0,0000
Sklon dráhy:
0,03°
Periapsida:
180,92°
Rychlost rotace:
104,4 d
Axiální náklon:
0,4417 °

Materiály:
Fe (20,9%) Ni (15,8%) S (14,9%) C (12,5%) Cr (9,4%) Mn (8,7%) P (8,0%) Zn (5,7%) Nb (1,4%) Sn (1,4%) Y (1,3%)