BD+46 1067 (IC 2149) [#2458735]

BD+46 1067 AB 2
Typ:
Metal-rich body
Vzdálenost k cíli:
1 455 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
First mapped for EDSM by:
Farran
Předpokládaná hodnota:
54 985 CR
Efficiency target:
9

Hmotností Země:
141,3639
Hvězdný rádius:
13 494 km

Povrchová teplota:
13 713 K
Tlak na povrchu:
1 071 829 891,96790004 atmosfér

Gravitace:
31,58 G

Složení:
100,00% Metal
0,00% Ice
0,00% Rock
Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
Hot thick Metallic vapour
Složení atmosféry:
94,62% Iron
5,38% Silicates

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
16,6 d
Úhel zakřivení:
0,09 au
Výstřednost dráhy:
0,1208
Sklon dráhy:
7,05°
Periapsida:
274,99°
Rychlost rotace:
16,6 d
Axiální náklon:
-0,2442 °