Byoi Aewsy AA-A h29 [#245530863]

Byoi Aewsy AA-A h29 5
Typ:
Rocky Ice world
Vzdálenost k cíli:
466 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
SureLockHomes
Předpokládaná hodnota:
792 CR

Hmotností Země:
205,3903
Hvězdný rádius:
22 002 km

Povrchová teplota:
15 742 K
Tlak na povrchu:
253 668 587,60337999 atmosfér

Gravitace:
17,26 G

Složení:
48,74% Rock
26,63% Ice
23,67% Metal
Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
Hot thick Water-rich
Složení atmosféry:
62,85% Silicates
33,83% Water
1,82% Carbon dioxide

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
2,7 d
Úhel zakřivení:
0,03 au
Výstřednost dráhy:
0,1884
Sklon dráhy:
7,80°
Periapsida:
83,35°
Rychlost rotace:
2,7 d
Axiální náklon:
-0,4704 °