Systue Aob AA-A h1 [#10389799]

Systue Aob AA-A h1 2
Typ:
Ammonia world
Vzdálenost k cíli:
2 538 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
179 267 CR

Hmotností Země:
7,6177
Hvězdný rádius:
13 829 km

Povrchová teplota:
193 K
Tlak na povrchu:
2 608,79980262 atmosfér

Gravitace:
1,62 G

Složení:
68,53% Ice
21,11% Rock
10,36% Metal
Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosféra:
Thick Ammonia and Oxygen
Složení atmosféry:
95,96% Nitrogen
3,99% Argon

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
81,5 d
Úhel zakřivení:
0,22 au
Výstřednost dráhy:
0,0740
Sklon dráhy:
-7,69°
Periapsida:
278,08°
Rychlost rotace:
81,5 d (gravitační harmonie)
Axiální náklon:
-0,2334 °