Blaea Euq XM-W d1-27 [#941394758419]

Blaea Euq XM-W d1-27 6
Typ:
Rocky Ice world
Vzdálenost k cíli:
3 996 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
1,3973
Hvězdný rádius:
7 447 km

Povrchová teplota:
482 K
Tlak na povrchu:
3 468,18005428 atmosfér

Gravitace:
1,02 G

Složení:
49,83% Rock
25,89% Ice
24,28% Metal
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thick Ammonia-rich
Složení atmosféry:
45,42% Nitrogen
39,21% Ammonia
14,83% Methane

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
6 888,5 d
Úhel zakřivení:
8,03 au
Výstřednost dráhy:
0,0047
Sklon dráhy:
0,60°
Periapsida:
55,94°
Rychlost rotace:
1,6 d
Axiální náklon:
-0,3538 °