Eishorps PM-W d1-85 [#2925535432723]

Eishorps PM-W d1-85 6
Typ:
High metal content world Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
4 539 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
K-Spot
Předpokládaná hodnota:
11 532 CR

Hmotností Země:
0,0048
Hvězdný rádius:
1 109 km

Povrchová teplota:
169 K
Tlak na povrchu:
0,03440634 atmosfér

Gravitace:
0,16 G

Složení:
66,91% Rock
33,09% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Carbon dioxide
Složení atmosféry:
99,01% Carbon dioxide
0,99% Sulphur dioxide

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
7 803,6 d
Úhel zakřivení:
9,22 au
Výstřednost dráhy:
0,0141
Sklon dráhy:
-0,68°
Periapsida:
242,80°
Rychlost rotace:
0,8 d
Axiální náklon:
-0,4588 °

Materiály:
Fe (21,1%) Ni (15,9%) S (14,8%) C (12,5%) Cr (9,5%) Mn (8,7%) P (8,0%) Zn (5,7%) Cd (1,6%) Nb (1,4%) Tc (0,8%)