Thuechie HI-N c22-8 [#2288915168450]

Thuechie HI-N c22-8 B 7
Typ:
Icy body
Vzdálenost k cíli:
139 288 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0305
Hvězdný rádius:
2 585 km

Povrchová teplota:
138 K
Tlak na povrchu:
1,35668826 atmosfér

Gravitace:
0,19 G

Složení:
68,33% Ice
21,28% Rock
10,39% Metal
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Methane
Složení atmosféry:
100,00% Methane

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
4 461,0 d
Úhel zakřivení:
4,34 au
Výstřednost dráhy:
0,0008
Sklon dráhy:
-0,25°
Periapsida:
356,92°
Rychlost rotace:
0,9 d
Axiální náklon:
0,0260 °