Hegai IL-T b44-0 [#752290374017]

Hegai IL-T b44-0 C
Typ:
L (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
6 481 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
1 203 CR

Stáří:
11 160 million years
Celá spektrální třída:
L1 V
Svítivost:
V

Hmotnosti Slunce:
0,1758
Hvězdný radius:
0,3644

Povrchová teplota:
1 876 K


Absolutní velikost:
11,9091
Oběžná doba:
22 361,1 d
Úhel zakřivení:
10,55 au
Výstřednost dráhy:
0,0675
Sklon dráhy:
9,34°
Periapsida:
232,51°
Rychlost rotace:
1,5 d
Axiální náklon:
0,0000 °