Dryo Brai WD-D c14-3 [#880502483834]

Dryo Brai WD-D c14-3 A 2
Typ:
High metal content world Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
617 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
147 666 CR

Hmotností Země:
0,0764
Hvězdný rádius:
2 731 km

Povrchová teplota:
206 K
Tlak na povrchu:
0,00235277 atmosfér

Gravitace:
0,42 G

Složení:
66,97% Rock
33,03% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Sulphur dioxide
Složení atmosféry:
100,00% Sulphur dioxide

Stav teraformace:
Candidate for terraforming

Oběžná doba:
13,8 d
Úhel zakřivení:
0,00 au
Výstřednost dráhy:
0,0236
Sklon dráhy:
-9,12°
Periapsida:
15,43°
Rychlost rotace:
23,4 d
Axiální náklon:
-0,0121 °

Materiály:
Fe (22,6%) Ni (17,1%) S (16,0%) C (13,4%) Mn (9,4%) P (8,6%) Zn (6,2%) Se (2,5%) Cd (1,8%) Sn (1,5%) Sb (1,0%)