Froalt HN-U b16-55 [#121593074367633]

Froalt HN-U b16-55 A 6
Typ:
Icy body
Vzdálenost k cíli:
3 624 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,9424
Hvězdný rádius:
7 639 km

Povrchová teplota:
37 K
Tlak na povrchu:
0,20356807 atmosfér

Gravitace:
0,66 G

Složení:
68,29% Ice
21,20% Rock
10,51% Metal
Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosféra:
Neon-rich
Složení atmosféry:
97,56% Helium
2,44% Neon

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
1 503,9 d
Úhel zakřivení:
0,03 au
Výstřednost dráhy:
0,1040
Sklon dráhy:
4,87°
Periapsida:
34,04°
Rychlost rotace:
1,3 d
Axiální náklon:
-0,2168 °