Brambue MI-B e133 [#572239308868]

Brambue MI-B e133 2 e a
Typ:
Icy body Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
4 475 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
500 CR

Hmotností Země:
0,0006
Hvězdný rádius:
700 km

Povrchová teplota:
32 K

Gravitace:
0,05 G

Složení:
65,89% Ice
33,04% Rock
1,07% Metal
Vulkanismus:
Water Geysers
Atmosféra:
No atmosphere

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
0,6 d
Úhel zakřivení:
0,00 au
Výstřednost dráhy:
0,0000
Sklon dráhy:
15,27°
Periapsida:
114,72°
Rychlost rotace:
0,6 d
Axiální náklon:
0,0741 °

Materiály:
S (25,6%) C (21,5%) P (13,8%) Fe (12,4%) Ni (9,4%) Cr (5,6%) Mn (5,1%) Ge (4,1%) Cd (1,0%) Mo (0,8%) Y (0,7%)