Mynoaw EL-Y e2034 [#8737383196748]

Mynoaw EL-Y e2034 BC 2
Typ:
High metal content world
Vzdálenost k cíli:
198 626 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Maik Windberg
First mapped for EDSM by:
Maik Windberg
Předpokládaná hodnota:
187 595 CR
Efficiency target:
7

Hmotností Země:
2,9015
Hvězdný rádius:
8 276 km

Povrchová teplota:
966 K
Tlak na povrchu:
419,08216136 atmosfér

Gravitace:
1,72 G

Složení:
66,89% Rock
33,11% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmosféra:
Hot thick Carbon dioxide
Složení atmosféry:
95,85% Carbon dioxide
3,19% Nitrogen
0,96% Sulphur dioxide

Stav teraformace:
Candidate for terraforming

Oběžná doba:
4 402,2 d
Úhel zakřivení:
9,29 au
Výstřednost dráhy:
0,0028
Sklon dráhy:
0,00°
Periapsida:
141,02°
Rychlost rotace:
1,7 d
Axiální náklon:
0,4820 °