Byoi Air LU-L c22-6 [#1719028522946]

Byoi Air LU-L c22-6 AB 2
Typ:
High metal content world Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
647 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
pokotaku
Předpokládaná hodnota:
12 577 CR

Hmotností Země:
0,0438
Hvězdný rádius:
2 285 km

Povrchová teplota:
175 K
Tlak na povrchu:
0,00675926 atmosfér

Gravitace:
0,34 G

Složení:
67,10% Rock
32,90% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Ammonia
Složení atmosféry:
78,08% Ammonia
21,92% Sulphur dioxide

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
475,6 d
Úhel zakřivení:
1,26 au
Výstřednost dráhy:
0,0003
Sklon dráhy:
0,19°
Periapsida:
155,00°
Rychlost rotace:
1,2 d
Axiální náklon:
0,1233 °

Materiály:
Fe (24,3%) Ni (18,4%) S (17,2%) C (14,5%) P (9,3%) V (6,0%) Zr (2,8%) Se (2,7%) Cd (1,9%) Sn (1,6%) Y (1,5%)