Byooe Euhn DC-K b22-0 [#468017360577]

Byooe Euhn DC-K b22-0 B
Typ:
T (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
486 065 ls

Předpokládaná hodnota:
1 201 CR

Stáří:
13 025 million years
Celá spektrální třída:
T3 V
Svítivost:
V

Hmotnosti Slunce:
0,0664
Hvězdný radius:
0,1705

Povrchová teplota:
1 072 K


Absolutní velikost:
15,9903
Oběžná doba:
14 697 835,5 d
Úhel zakřivení:
598,10 au
Výstřednost dráhy:
0,2708
Sklon dráhy:
55,23°
Periapsida:
123,54°
Rychlost rotace:
0,6 d
Axiální náklon:
0,0000 °