Ushott HY-U c2-0 [#85330006810]

Ushott HY-U c2-0 B 2
Typ:
High metal content world Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
6 762 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Tornado
Předpokládaná hodnota:
12 518 CR

Hmotností Země:
0,0396
Hvězdný rádius:
2 212 km

Povrchová teplota:
319 K

Gravitace:
0,33 G

Složení:
67,38% Rock
32,62% Metal
0,00% Ice
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
38,4 d
Úhel zakřivení:
0,16 au
Výstřednost dráhy:
0,0001
Sklon dráhy:
0,00°
Periapsida:
19,79°
Rychlost rotace:
38,4 d (gravitační harmonie)
Axiální náklon:
0,0861 °

Materiály:
Fe (21,6%) Ni (16,4%) S (15,5%) C (13,0%) Cr (9,7%) Mn (8,9%) P (8,3%) Zr (2,5%) Mo (1,4%) Sn (1,4%) Te (1,2%)