ALS 299 (Thor's Helmet (Emission Nebula)) [#709362205]

ALS 299 6
Typ:
T (Brown dwarf) Star
Vzdálenost k cíli:
6 282 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
1 201 CR

Stáří:
864 million years
Celá spektrální třída:
T3 V
Svítivost:
V

Hmotnosti Slunce:
0,0742
Hvězdný radius:
0,1848

Povrchová teplota:
1 099 K


Absolutní velikost:
15,7072
Oběžná doba:
537,0 d
Úhel zakřivení:
0,25 au
Výstřednost dráhy:
0,1398
Sklon dráhy:
5,35°
Periapsida:
341,80°
Rychlost rotace:
1,8 d
Axiální náklon:
0,4027 °