Floalk XG-C b30-0 [#458351656193]

Floalk XG-C b30-0 A 3
Typ:
Water world
Vzdálenost k cíli:
119 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
Předpokládaná hodnota:
89 738 CR

Hmotností Země:
0,1442
Hvězdný rádius:
3 680 km

Povrchová teplota:
252 K
Tlak na povrchu:
0,05442278 atmosfér

Gravitace:
0,43 G

Složení:
50,30% Rock
25,24% Metal
24,46% Ice
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
Thin Water-rich
Složení atmosféry:
87,69% Oxygen
12,19% Water
0,12% Sulphur dioxide

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
66,2 d
Úhel zakřivení:
0,24 au
Výstřednost dráhy:
0,0000
Sklon dráhy:
0,02°
Periapsida:
122,34°
Rychlost rotace:
66,2 d
Axiální náklon:
-0,3556 °