Synuefe EN-H d11-96 [#3309179996515]

Synuefe EN-H d11-96 9 a
Typ:
Icy body Lze přistát
Vzdálenost k cíli:
3 350 ls

Prvně oskenováno pro EDSM komandérem:
First mapped for EDSM by:
Předpokládaná hodnota:
500 CR
Efficiency target:
2

Hmotností Země:
0,0004
Hvězdný rádius:
634 km

Povrchová teplota:
108 K

Gravitace:
0,04 G

Složení:
82,41% Ice
16,00% Rock
1,59% Metal
Vulkanismus:
No volcanism
Atmosféra:
No atmosphere

Stav teraformace:
Not terraformable

Oběžná doba:
8,0 d
Úhel zakřivení:
0,01 au
Výstřednost dráhy:
0,0007
Sklon dráhy:
-0,07°
Periapsida:
304,25°
Rychlost rotace:
8,0 d (gravitační harmonie)
Axiální náklon:
0,4107 °

Materiály:
S (26,7%) C (22,4%) P (14,4%) Fe (12,1%) Ni (9,1%) Cr (5,4%) Mn (5,0%) V (3,0%) Nb (0,8%) Mo (0,8%) Tc (0,4%)