2MASS J03290693+3129571 [#42446489330673]

Souřadnice

This system is located at: -440.625 / -440.5625 / -1102.09375

Galaktické souřadnice R: 1 266,040 / l: 158,208 / b: -20,364
Rovníkové koordináty: Stoupání 3h 29m 6,867s / Deklinace: 31° 29'55,673''


Reserve level: Nedotčené

Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (1 to 3 ls), Earth-like world (40 to 59 ls), Water world (32 to 126 ls), Ammonia world (82 to 224 ls), Terraformable (31 to 62 ls)

Předpokládaná hodnota: 46 652 CR

Systém Vzdálenost Vloženo komandérem Spočítáno