2MASS J03291046+3123348 [#9462214435897]

Souřadnice

This system is located at: -362.625 / -365.3125 / -910.625

Galaktické souřadnice R: 1 046,034 / l: 158,287 / b: -20,441
Rovníkové koordináty: Stoupání 3h 29m 10,442s / Deklinace: 31° 23'36,002''


Reserve level: Nedotčené

Obyvatelná zóna:
Metal-rich body (1 to 5 ls), Earth-like world (81 to 121 ls), Water world (66 to 257 ls), Ammonia world (168 to 456 ls), Terraformable (63 to 126 ls)

Předpokládaná hodnota: 33 580 CR

Systém Vzdálenost Vloženo komandérem Spočítáno