Clooku QS-S d4-145 (Archived: Roseum Somnium) [#4991498456619]

100,00%
Clooku QS-S d4-145 / Neutron Star
Distancia restante de llegada:
0 a.l.
Estimated value:
22.903 cr

Masa Solar:
0,8047
Radio solar:
0,0000
Edad:
3.752 million years
Luminosidad:
VII

Temperatura de superficie:
7.203.601 K
Clooku QS-S d4-145 1 / Class V gas giant
Distancia restante de llegada:
15 a.l.
Estimated value:
874 cr

Massa de la Tierra:
439,9511
Radio:
71.075 km

Gravedad:
3,54 G

Volcanismo:
No volcanism
Atmósfera:
No atmosphere
Terraformación:
Not terraformable

Temperatura de superficie:
7.186 K
Clooku QS-S d4-145 2 / Class IV gas giant
Distancia restante de llegada:
1.146 a.l.
Estimated value:
933 cr

Massa de la Tierra:
719,6131
Radio:
76.172 km

Reserve level:
Pristine

Gravedad:
5,05 G

Volcanismo:
No volcanism
Atmósfera:
No atmosphere
Terraformación:
Not terraformable

Temperatura de superficie:
906 K
Clooku QS-S d4-145 2 a / Rocky body
Distancia restante de llegada:
1.147 a.l.
Estimated value:
500 cr

Massa de la Tierra:
0,0005
Radio:
574 km

Gravedad:
0,07 G

Volcanismo:
Major Rocky Magma
Atmósfera:
Sulphur dioxide
Terraformación:
Not terraformable

Temperatura de superficie:
837 K
Clooku QS-S d4-145 2 b / Rocky body (Landable)
Distancia restante de llegada:
1.147 a.l.
Estimated value:
500 cr

Massa de la Tierra:
0,0006
Radio:
593 km

Gravedad:
0,07 G

Volcanismo:
No volcanism
Atmósfera:
No atmosphere
Terraformación:
Not terraformable

Temperatura de superficie:
835 K

Materiales:
Fe (19,3%) S (19,2%) C (16,1%) Ni (14,6%) P (10,3%) Cr (8,7%) Ge (5,7%) Zr (2,3%) Nb (1,3%) Mo (1,3%) Ru (1,2%)
Clooku QS-S d4-145 2 c / Rocky body (Landable)
Distancia restante de llegada:
1.147 a.l.
Estimated value:
500 cr

Massa de la Tierra:
0,0004
Radio:
538 km

Gravedad:
0,06 G

Volcanismo:
No volcanism
Atmósfera:
No atmosphere
Terraformación:
Not terraformable

Temperatura de superficie:
831 K

Materiales:
Fe (19,4%) S (19,2%) C (16,2%) Ni (14,6%) P (10,3%) Cr (8,7%) Zn (5,3%) Se (3,0%) Cd (1,5%) Nb (1,3%) Po (0,5%)
Clooku QS-S d4-145 2 d / Rocky body (Landable)
Distancia restante de llegada:
1.147 a.l.
Estimated value:
500 cr

Massa de la Tierra:
0,0006
Radio:
600 km

Gravedad:
0,07 G

Volcanismo:
No volcanism
Atmósfera:
No atmosphere
Terraformación:
Not terraformable

Temperatura de superficie:
830 K

Materiales:
Fe (18,9%) S (18,8%) C (15,8%) Ni (14,3%) P (10,1%) Cr (8,5%) Mn (7,8%) Se (2,9%) Mo (1,2%) W (1,0%) Tc (0,7%)
Clooku QS-S d4-145 2 e / Rocky body (Landable)
Distancia restante de llegada:
1.145 a.l.
Estimated value:
500 cr

Massa de la Tierra:
0,0026
Radio:
964 km

Gravedad:
0,11 G

Volcanismo:
No volcanism
Atmósfera:
No atmosphere
Terraformación:
Not terraformable

Temperatura de superficie:
828 K

Materiales:
Fe (18,4%) S (18,2%) C (15,3%) Ni (13,9%) P (9,8%) Cr (8,3%) Mn (7,6%) Ge (5,4%) Nb (1,3%) Sb (1,1%) Hg (0,8%)
Clooku QS-S d4-145 2 f / Rocky body (Landable)
Distancia restante de llegada:
1.145 a.l.
Estimated value:
500 cr

Massa de la Tierra:
0,0016
Radio:
819 km

Gravedad:
0,10 G

Volcanismo:
No volcanism
Atmósfera:
No atmosphere
Terraformación:
Not terraformable

Temperatura de superficie:
825 K

Materiales:
Fe (19,3%) S (19,2%) C (16,1%) Ni (14,6%) P (10,3%) Cr (8,7%) Ge (5,7%) Zr (2,2%) Cd (1,5%) Sb (1,2%) Sn (1,2%)
Clooku QS-S d4-145 2 g / Rocky body (Landable)
Distancia restante de llegada:
1.153 a.l.
Estimated value:
500 cr

Massa de la Tierra:
0,0014
Radio:
781 km

Gravedad:
0,09 G

Volcanismo:
No volcanism
Atmósfera:
No atmosphere
Terraformación:
Not terraformable

Temperatura de superficie:
823 K

Materiales:
Fe (19,6%) S (19,4%) C (16,3%) Ni (14,8%) P (10,5%) Cr (8,8%) Zn (5,3%) As (2,6%) Sn (1,2%) Hg (0,9%) Tc (0,7%)
Clooku QS-S d4-145 2 h / Rocky body (Landable)
Distancia restante de llegada:
1.138 a.l.
Estimated value:
500 cr

Massa de la Tierra:
0,0017
Radio:
842 km

Gravedad:
0,10 G

Volcanismo:
No volcanism
Atmósfera:
No atmosphere
Terraformación:
Not terraformable

Temperatura de superficie:
822 K

Materiales:
Fe (19,6%) S (19,5%) C (16,4%) Ni (14,9%) P (10,5%) Mn (8,1%) Zn (5,3%) As (2,6%) Ru (1,2%) W (1,1%) Hg (0,9%)
Clooku QS-S d4-145 2 i / Rocky body (Landable)
Distancia restante de llegada:
1.157 a.l.
Estimated value:
500 cr

Massa de la Tierra:
0,0016
Radio:
829 km

Gravedad:
0,10 G

Volcanismo:
No volcanism
Atmósfera:
No atmosphere
Terraformación:
Not terraformable

Temperatura de superficie:
821 K

Materiales:
Fe (19,5%) S (19,4%) C (16,3%) Ni (14,8%) P (10,4%) Mn (8,1%) V (4,8%) Se (3,0%) Mo (1,3%) Ru (1,2%) Sn (1,2%)
Clooku QS-S d4-145 2 j / Rocky body (Landable)
Distancia restante de llegada:
1.140 a.l.
Estimated value:
500 cr

Massa de la Tierra:
0,0018
Radio:
855 km

Gravedad:
0,10 G

Volcanismo:
No volcanism
Atmósfera:
No atmosphere
Terraformación:
Not terraformable

Temperatura de superficie:
820 K

Materiales:
Fe (18,3%) S (18,1%) C (15,2%) Ni (13,8%) P (9,8%) Cr (8,2%) Mn (7,5%) Ge (5,3%) Cd (1,4%) Nb (1,3%) Sb (1,1%)
Clooku QS-S d4-145 3 / Class IV gas giant
Distancia restante de llegada:
2.094 a.l.
Estimated value:
1.015 cr

Massa de la Tierra:
1.324,8937
Radio:
75.191 km

Reserve level:
Pristine

Gravedad:
9,53 G

Volcanismo:
No volcanism
Atmósfera:
No atmosphere
Terraformación:
Not terraformable

Temperatura de superficie:
827 K
Clooku QS-S d4-145 3 a / Rocky body (Landable)
Distancia restante de llegada:
2.096 a.l.
Estimated value:
500 cr

Massa de la Tierra:
0,0023
Radio:
932 km

Gravedad:
0,11 G

Volcanismo:
No volcanism
Atmósfera:
No atmosphere
Terraformación:
Not terraformable

Temperatura de superficie:
635 K

Materiales:
Fe (18,8%) S (18,6%) C (15,7%) Ni (14,2%) P (10,0%) Cr (8,4%) Ge (5,5%) Zn (5,1%) Te (1,4%) Mo (1,2%) W (1,0%)
Clooku QS-S d4-145 3 b / Rocky body (Landable)
Distancia restante de llegada:
2.093 a.l.
Estimated value:
500 cr

Massa de la Tierra:
0,0031
Radio:
1.023 km

Gravedad:
0,12 G

Volcanismo:
No volcanism
Atmósfera:
No atmosphere
Terraformación:
Not terraformable

Temperatura de superficie:
631 K

Materiales:
Fe (19,5%) S (19,3%) C (16,2%) Ni (14,7%) P (10,4%) Mn (8,0%) Zn (5,3%) As (2,5%) Cd (1,5%) Nb (1,3%) Y (1,2%)
Clooku QS-S d4-145 3 c / Rocky body (Landable)
Distancia restante de llegada:
2.099 a.l.
Estimated value:
500 cr

Massa de la Tierra:
0,0025
Radio:
948 km

Gravedad:
0,11 G

Volcanismo:
No volcanism
Atmósfera:
No atmosphere
Terraformación:
Not terraformable

Temperatura de superficie:
625 K

Materiales:
Fe (18,9%) S (18,8%) C (15,8%) Ni (14,3%) P (10,1%) Cr (8,5%) Mn (7,8%) Zr (2,2%) Mo (1,2%) Sn (1,1%) Y (1,1%)
Clooku QS-S d4-145 3 d / Rocky body (Landable)
Distancia restante de llegada:
2.095 a.l.
Estimated value:
500 cr

Massa de la Tierra:
0,0030
Radio:
1.008 km

Gravedad:
0,12 G

Volcanismo:
No volcanism
Atmósfera:
No atmosphere
Terraformación:
Not terraformable

Temperatura de superficie:
622 K

Materiales:
Fe (19,1%) S (19,0%) C (15,9%) Ni (14,5%) P (10,2%) Mn (7,9%) Zn (5,2%) V (4,7%) Nb (1,3%) Sn (1,1%) Y (1,1%)
Clooku QS-S d4-145 3 e / Rocky body (Landable)
Distancia restante de llegada:
2.098 a.l.
Estimated value:
500 cr

Massa de la Tierra:
0,0118
Radio:
1.587 km

Gravedad:
0,19 G

Volcanismo:
No volcanism
Atmósfera:
No atmosphere
Terraformación:
Not terraformable

Temperatura de superficie:
619 K

Materiales:
Fe (18,9%) S (18,7%) C (15,7%) Ni (14,3%) P (10,0%) Cr (8,5%) Zn (5,1%) V (4,6%) Cd (1,5%) Te (1,4%) Nb (1,3%)
Distancia restante de llegada:
2.098 a.l.
Estimated value:
500 cr

Massa de la Tierra:
0,0005
Radio:
562 km

Gravedad:
0,06 G

Volcanismo:
Rocky Magma
Atmósfera:
Sulphur dioxide
Terraformación:
Not terraformable

Temperatura de superficie:
619 K
Clooku QS-S d4-145 3 f / Rocky body (Landable)
Distancia restante de llegada:
2.101 a.l.
Estimated value:
500 cr

Massa de la Tierra:
0,0105
Radio:
1.529 km

Gravedad:
0,18 G

Volcanismo:
No volcanism
Atmósfera:
No atmosphere
Terraformación:
Not terraformable

Temperatura de superficie:
616 K

Materiales:
Fe (19,0%) S (18,8%) C (15,8%) Ni (14,4%) P (10,1%) Mn (7,8%) Ge (5,6%) V (4,7%) Cd (1,5%) Sb (1,2%) Sn (1,1%)
Clooku QS-S d4-145 3 g / Rocky body (Landable)
Distancia restante de llegada:
2.104 a.l.
Estimated value:
500 cr

Massa de la Tierra:
0,0145
Radio:
1.698 km

Gravedad:
0,20 G

Volcanismo:
No volcanism
Atmósfera:
No atmosphere
Terraformación:
Not terraformable

Temperatura de superficie:
613 K

Materiales:
Fe (19,6%) S (19,4%) C (16,4%) Ni (14,8%) P (10,5%) Mn (8,1%) Ge (5,7%) As (2,6%) Mo (1,3%) Sn (1,2%) Po (0,5%)
Clooku QS-S d4-145 4 / High metal content world
Distancia restante de llegada:
2.708 a.l.
Estimated value:
20.576 cr

Massa de la Tierra:
31,9330
Radio:
14.950 km

Presión de superficie:
163.730,56 Atmósferas

Reserve level:
Pristine

Gravedad:
5,81 G

Volcanismo:
Major Silicate Vapour Geysers
Atmósfera:
Hot thick Water

Temperatura de superficie:
4.795 K
Clooku QS-S d4-145 4 a / Rocky body (Landable)
Distancia restante de llegada:
2.697 a.l.
Estimated value:
500 cr

Massa de la Tierra:
0,9408
Radio:
6.296 km

Gravedad:
0,97 G


Temperatura de superficie:
528 K

Materiales:
Fe (19,7%) S (17,8%) C (15,0%) Ni (14,9%) P (9,6%) Cr (8,8%) Mn (8,1%) Se (2,8%) Nb (1,3%) Ru (1,2%) Hg (0,9%)