IC 4756 Sector DB-X d1-49 [#1693886482915]

Coordenadas

This system is located at: -1052.375 / 172.4375 / 1206.65625

Galactic coordinates: R: 1.610,356 / l: 41,093 / b: 6,147
Equatorial coordinates: Right ascension: 18h 44m 14,092s / Declination: 10° 2'45,994''


Sistema Distancia Subido por Distancia calculada  
Delkar 1.626,82 a.l. Qasmir Delafonte
14/10/22 22:24
1.626,82 a.l.  
Karadjari 1.639,43 a.l. Flameon985
14/10/22 17:20
1.639,43 a.l.  
IC 4756 Sector EQ-O b6-0 206,14 a.l. Irisa Nyira
5/6/21 19:19
206,14 a.l.  
IC 4756 Sector DB-X d1-61 31,73 a.l. Austifoxx
10/3/16 20:00
31,73 a.l.  
IC 4756 Sector FR-V c2-13 29,09 a.l. Austifoxx
10/3/16 18:23
29,09 a.l.