Zhi [#4786481006955]

Coordenadas

This system is located at: 2.1875 / -20.53125 / -8.96875

Galactic coordinates: R: 22,511 / l: 193,707 / b: -65,789
Equatorial coordinates: Right ascension: 2h 27m 5,387s / Declination: -17° 11'57,994''


Habitable zone:
Metal-rich body (3 to 52 ls), Earth-like world (819 to 1.228 ls), Water world (671 to 2.600 ls), Ammonia world (1.699 to 4.623 ls), Terraformable (638 to 1.273 ls)

Estimated value: 93.242 cr

Sistema Distancia Subido por Distancia calculada  
Boewnst BV-P d5-976 17.182,68 a.l. Gombari Noah
25/4/20 21:26
17.182,68 a.l.  
Wredguia UZ-T b47-0 910,14 a.l. Gombari Noah
25/4/20 21:25
910,14 a.l.  
Wredguia FC-U d3-8 1.504,89 a.l. Gombari Noah
25/4/20 21:25
1.504,89 a.l.  
Lysoorb IF-J a91-0 7.605,25 a.l. Gombari Noah
25/4/20 21:24
7.605,25 a.l.  
Myrielk FZ-Z b54-0 25.743,28 a.l. Gombari Noah
25/4/20 21:24
25.743,28 a.l.