Ploea Brou NP-A c4 [#1193162160642]

Coordenadas

This system is located at: 5821.625 / 104.03125 / 50169.875

Galactic coordinates: R: 50.506,618 / l: 353,381 / b: 0,118
Equatorial coordinates: Right ascension: 17h 28m 25,371s / Declination: -34° 27'20,935''


Sistema Distancia Subido por Distancia calculada  
Ellairb WK-F c11-90 41.324,37 a.l. Gombari Noah
24/11/22 10:06
41.324,37 a.l.  
Robigo 50.854,33 a.l. Qasmir Delafonte
23/11/22 22:50
50.854,33 a.l.  
Smooti ZS-U d2-190 1.801,76 a.l. muterulo
14/6/22 10:09
1.801,76 a.l.  
Plio Brou YG-B d14-1 1.918,33 a.l. muterulo
26/3/22 10:35
1.918,33 a.l.