Col 70 Sector LE-G a47-1 [#22995791661024]

Coordenadas

This system is located at: 335.1875 / -31.28125 / -1103.65625

Galactic coordinates: R: 1.153,857 / l: 196,894 / b: -1,553
Equatorial coordinates: Right ascension: 6h 15m 55,681s / Declination: 13° 29'56,707''


Sistema Distancia Subido por Distancia calculada  
Synuefe VF-B c15-4 975,87 a.l. dwartus
5/2/23 9:26
975,87 a.l.  
Engofs KZ-M d8-1 19.734,31 a.l. YeOldeTraveller
4/2/23 20:16
19.734,31 a.l.  
Engorth WG-O c9-0 17.497,27 a.l. YeOldeTraveller
4/2/23 18:02
17.497,27 a.l.  
Drokio KI-Z d1-6 15.978,73 a.l. YeOldeTraveller
4/2/23 17:02
15.978,73 a.l.  
Drokio OQ-Y c3-0 15.730,37 a.l. YeOldeTraveller
4/2/23 16:20
15.730,37 a.l.  
Smooti NA-A d37 52.785,99 a.l. muterulo
3/2/23 10:10
52.785,99 a.l.  
Delkar 1.171,62 a.l. Qasmir Delafonte
7/11/22 11:00
1.171,62 a.l.  
Robigo 1.016,17 a.l. Qasmir Delafonte
1/11/22 11:57
1.016,17 a.l.