2MASS J05352162-0526576 [#57853342393345]

Coordinaten

This system is located at: 581.09375 / -420.90625 / -1045.03125

Galactische coordinaten: R: 1.267,644 / l: 209,076 / b: -19,393
Equatoriale coordinaten: Correcte klim: 5h 35m 21,396s / Afwijking: -5° 26'55,632''


Bewoonbare zone:
Metal-rich body (1 to 6 ls), Earth-like world (90 to 135 ls), Water world (74 to 286 ls), Ammonia world (187 to 508 ls), Terraformable (70 to 140 ls)

Geschatte waarde: 23.220 cr

Systeem Afstand Ingevoerd door Berekend