2MASS J05365533+0946479 [#676322157417]

Coordinaten

This system is located at: 395.65625 / -308.125 / -1434.90625

Galactische coordinaten: R: 1.520,013 / l: 195,415 / b: -11,696
Equatoriale coordinaten: Correcte klim: 5h 36m 55,206s / Afwijking: 9° 46'49,629''


Reserve niveau: Perfect

Bewoonbare zone:
Metal-rich body (1 to 5 ls), Earth-like world (71 to 106 ls), Water world (58 to 225 ls), Ammonia world (147 to 401 ls), Terraformable (55 to 110 ls)

Geschatte waarde: 18.401 cr

Systeem Afstand Ingevoerd door Berekend